Garantija

Bendrosios nuostatos

 • „Borealis Eesti OÜ” atlieka visos parduodamos įrangos (toliau – įranga) garantinį remontą.
 • Garantija galioja 1 metus nuo įsigijimo datos.

Atsakomybė ir garantija

 • Garantija apima gamybos defektų turinčių dalių remontą ir keitimą.
 • Garantija galioja, jei prietaisas buvo reguliariai prižiūrimas pagal gamintojo nurodymus. Rekomenduojama prietaisą prižiūrėti 1-2 kartus per metus, atsižvelgiant į naudojimo dažnumą ir aplinkos sąlygas.
 • Garantija galioja, jei prietaiso serijos numeriai nebuvo pakeisti ir prietaisas nebuvo išmontuotas.
 • Garantija apima kelionės į užsienį mokestį, jei Įrenginys įrengiamas arba tvirtinamas vietoje.

Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems dėl:

 • Įrangos perkėlimas ir kiti atsitiktiniai sugadinimai
 • Neatsargi ar netinkama įrangos priežiūra ir naudojimas bei perkrovimas.
 • Įrangos montavimo ir naudojimo instrukcijų bei saugos reikalavimų nesilaikymas.

Garantija netaikoma:

 • Jei Įrenginį remontavo neįgaliotas asmuo arba aptarnavimo įmonė.
 • „Borealis Eesti OÜ” dėl nesusijusių priežasčių (vandalizmo, perkūnijos, vandens, gaisro, įtampos svyravimų tinkle, elektrostatikos, trumpojo jungimo ir kt.).

Garantija netaikoma:

 • defektų (įbrėžimų ir pan.), kurie yra nereikšmingi įrangos veikimo požiūriu, remontas ir dalių keitimas dėl įprasto nusidėvėjimo.
 • Valymas, priežiūra ir mokymas naudotis įranga.

Veiksmai gedimo atveju

 • Garantiniu laikotarpiu įvykus gedimui, Klientas privalo nedelsdamas pranešti „Borealis Eesti OÜ” apie gedimą. Būtina pranešti, koks tai gaminys (gaminio modelis, serijos numeris), kuo tikslesnį gedimo pobūdį ir situaciją, kurioje gedimas įvyko.
 • Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, gedimas, apie kurį pranešta per garantinį laikotarpį, negali būti panaudotas, nebent jis būtų užfiksuotas raštu. Kilus abejonių, klientas visada pirmiausia turi pasikonsultuoti su „Borealis Eesti OÜ” dėl garantijos apimties, galimo įsipareigojimo atlikti remontą ir dėl to, ar Įrenginys gali būti remontuojamas naudojimo vietoje, ar serviso dirbtuvėse.